AÇIK DİŞLİ PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

SİSTEM İLE İLGİLİ TEKLİF ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

acik+disli+puskurtme+plakasiAçık dişli sistemler malzeme dönüşüm sanayii, maden sanayii, çimento sanayii, gübre sanayii, lastik sanayii gibi sanayilerde hızın, yönün ve torkun değişmesini sağlama için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Beklenmedik malzeme hatalarından korunmak, güvenilir çalışmayı sağlamak, işletme maliyetlerini azaltmak ve servis ömrünü uzatmak için dişli yağlayıcılar hesaplanarak uygulanmaktadır. Bu sayede sürtünme ve aşınma azaltılmakta, korozyon önlenmekte, çalışma sesi azaltılmakta, ısı transferi geliştirilmekte ve diş yüzeylerine istenmeyen partiküllerin girmesi engellenmektedir.

 

 

Yağlayıcının birçok uygulanma şekli vardır;

1- Püskürtme ya da atomizasyon sistemleri
-- Geleneksel yöntem
-- Havasız sistem
2- Damlatma
3- Sürekli yağlama
-- Yağ banyosu (karterden)
-- Sürekli basınçlı yağlama
4- Elle yağlama

acik+disli+puskurtme+sistemi+kompleDişli yüzeyine uygulanması gereken yağlayıcı miktarı, yukarıdaki yöntemlere bağlı olmakla birlikte dişlinin genişliğine, dişlinin tipine, motor gücüne, çizgisel hızına ve yağlayıcının tipine bağlıdır. Dişlinin değirmende mi yok sa fırında mı oluşu dahi yağlayıcı miktarını etkilemektedir. Yağlayıcı üreticileri bu tip uygulamalar için kendi yağlayıcılarının kullanımında gerekli miktarı belirtmektedirler. Yapışkanlığı fazla olmayan yağlayıcılar için genel olarak aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

Saatlik yağlayıcı miktarı = Pinyon Genişliği (cm) x 2,5 gram

Buna göre pinyon dişli genişliği 400 mm olan bir değirmenin günlük yağ ihtiyacı (24 saatlik çalışmaya göre) = 40 x 2,5 x 24 = 2400 gram/gün olarak hesaplanacaktır.

Püskürtme zamanı pinyon dişlinin 1 ya da 2 devri kadar olmalıdır. AGMA 9005 E-02'ye göre de maksimum bekleme zamanı 2 saati geçmemelidir.

Püskürtmeyi gerçekleştiren nozullar (memeler) arasındaki mesafe 150-160 mm olmalıdır. Nozulların püskürtme noktasından uzaklığı ise 180-200 mm den fazla olmamalıdır. Dişli yüzeyinin normali ile nozul ekseni arasında, pinyonun dönme yönüne göre 30° olmalıdır. Püskürtme yüzeyi kesintisiz ve arası boşluksuz olmalıdır. 25-50 mm arasında üst üste binmesinden fayda vardır.

Açık dişli püskürtme için özel olarak üretilmiş varil tipi pnömatik pompalar vardır. Dişlilerin yağ tüketimleri fazla olduğu için direk varilden yağlayıcıyı pompalamak yağlayıcıyı yenileme süresini uzatmak bakımından faydalıdır. Ancak maliyet azaltmak için elektrikli pistonlu pompalar kullanılabilmektedir.

SKF marka PVP model varil tipi pnömatik pompa, Lincoln marka SAF model varil tipi pnömatik pompa sadece bu işlem için özel olarak imal edilmiş pompalardır. Bu pompalar için ayrıca 3/2 solenoid vana kullanmak gereklidir. Alternatif olarak çok hatlı sistem pompaları kullanılabilir. SKF marka FF ya da KFG tip pompalar ya da Lincoln marka 203 ya da 205 pompalar, çıkışları birleştirilerek tek çıkış alınabilir. Püskürtme plakası üzerinde ise SKF marka VBP model ya da Lincoln marka SSV model dağıtıcılarla SKF marka Pum-1, Pum-2, PS2.P, PS2.R, PS2.E model nozullarla Lincoln marka HSA-TD2, HSA-TD26, HSA-TD27 model nozullar kullanılmaktadır. Bu nozullar basit ya da kontrollü olarak değişmektedir.