AŞINMA NEDİR

asinma+ve+cesitleriAşınma, sürtünme halinde bulunan yüzeylerde malzemenin, istenilmediği halde kopup ayrılmasıdır. Bu şekilde, yüzeyler ilk şekillerini kaybederler; parçalar arasındaki boşluklar büyür ve buna bağlı olarak makinanın hassasiyeti azalır, dinamik kuvvetler büyür, gürültü ve titreşimler meydana gelir, verim azalır. Kısaca makina, amaçlanan fonksiyonunu normal bir şekilde yerine getiremez.

Genel olarak aşınma, dış etkiler altında, temas yüzeylerinde oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin sonucudur. Dış etkilerin, fiziksel ve kimyasal değişikliklerinin çokluğu nedeniyle pratikte, bir aşınma hali değil, birçok aşınma hali vardır. Bunlar adezyon, abrazyon, yorulma aşınması (pitting) ve mekanik korozyon olmak üzere dört grupta toplanabilir.

Üç aşınma çeşidinden en şiddetli olanı abrazyon aşınmasıdır. Bu bakımdan her üç aşınma çeşidi elverişli olduğu durumda, yüzeylerde sadece abrazyon aşınması meydana gelmektedir.