HİDRODİNAMİK KAYMALI YATAKLAR

ÜRÜN İLE İLGİLİ TEKLİF ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

hidrodinamik_yaglama_teorisiHidrodinamik Teorisi:

Hidrodinamik yağlama, yüzeyler arasındaki boşluğun şekline ve izafi hıza bağlı olarak, bu yüzeyleri birbirinden tamamiyla ayrılması için yeterli derecede basınca sahip bir yağ tabakası meydana getiren yağlama sistemidir.

Hidrodinamik teorisinin amacı, bu basıncın hangi koşullarda meydana geldiğini, bunun değerini ve bu basınca bağlı olarak yatağın yük taşıma kabiliyetini, sürtünme katsayısını, yağ miktarını ve sıcaklığını hesaplamak için gereken denklemleri meydana getirmektir. Bugünkü hali ile hidrodinamik teorisi Tower'in (1880) yaptığı deneysel ve özellikle Reynolds'un (1886) yaptığı teorik çalışmalara bağlıdır.

Bu çalışmalara göre hidrodinamik sıvı sürtünmesi meydana gelmesi için gereken koşullar şu şekilde sıralanabilir;

-    Yüzeylerin arasında belirli bir izafi hızın olması,
-    Yağ tabakasının kalınlığının hareket yönünde değişken olması,
-    Yüzeyler arasında yeterli miktarda yağ bulunmasıdır.

Genellikle yataklarda mil döner ve yatak sabit olduğundan izafi hız şartı kendiliğinden meydana gelir. Hareket yönünde yağ tabakasının daralması, kama şeklinde gittikçe daralan eğik veya kademeli şeklinde daralan bir plaka ve radyal yataklarda milin yatak içerisinde eksantrik bir denge konumunu almasıyla gerçekleşir .Hidrodinamik basınç, paralel alan iki plakanın birbirine yaklaşması ile de elde edilebilir; ancak bu yöntemin uygulanması sınırlıdır.

Hidrodinamik yağlamanın mevcut olduğu yataklarda hesaplan­ması gereken ana büyüklükler şunlardır; Hidrodinamik sıvı sürtünmesi­nin meydana gelip gelmediği, yük taşıma kabiliyeti, sürtünme kuvve­ti veya sürtünme katsayısı, yağ debisi ve sıcaklıktır. Hidrodinamik sıvı sürtünmesinin meydana gelip gelmediği minimum yağ tabakası­nın kalınlığı ile kontrol edilir. Minimum yağ tabakası kalınlığı h0, yatak ve mil yüzeylerinin maksimum pürüzlülüklerinin toplamıdır.