HİSTEREZİS NEDİR

Sistemler, organizmalar, elemanlar ya da alanlar birer hafızaya sahiptirler. Başka bir deyişle giriş değişikliğindeki sonuç gecikerek meydana gelir. Yani sistem ya da eleman önceki konumunu hatırlar ve etkiler geç oluşur. Demirin manyetik bir alandan çıktıktan sonra bir süreliğine manyetikliğini kaybetmemesi gibi. Aynı şekilde bir gövdeye etki eden kuvvetlerin değişimi sonucunda oluşacak olan etkilerin daha sonra oluşmasıdır (viskozite veya dahili sürtünme gibi). İngilizce “History” kelimesiyle doğrudan bir ilişkisi olmasa da fiziksel sistemlerin geçmişle olan bağlantıları olarak tanımlanır histerezis.