İŞ MAKİNALARI İÇİN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI

SİSTEM İLE İLGİLİ TEKLİF ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Sistem Özellikleri
1- Otomatik ve tam yağlama imkanı
2- Küçük dozajlarla daha sık yağlama imkanı
3- El ile yağlama zamanı ihtiyacını ortadan kaldırması
4- Optimum yağlama miktarına ulaşılması
5- Planlı servis aralıklarına imkan vermesi

Kullanıcının Avantajları
1- Daha düşük aşınma ve kırılma dolayısıyla daha az durma ve maliyet düşürme olanağı
2- Daha seyrek ve süratli tamir dolayısıyla tasarruf imkanı
3- Yağlama ile ilgili işçilik maliyetinin en aza indirilmesi
4- Daha az yağ kullanılması ile tasarruf sağlanması
5- Nakliye araçlarının daha verimli ve kesintisiz olarak çalışması dolayısıyla tasarruf sağlanması

Bahsedilen sistem özelliklerinin kullanıcıya olan faydaları ile ilgili yapılmış olan çalışma ve araştırma sonuçları aynı sıra ile aşağıda kısaca sunulmuştur.

1- Ön dingil, şehir otobüslerinin en kritik parçalarından birisidir. Alman BVG firmasının yaptığı araştırma sonuçları şöyledir;
Merkezi yağlama takılmış otobüslerde sadece 3 yıllık bir tecrübe neticesinde ön aks kırılmaları % 60 oranında azalmıştır.

2- Beş yıllık bir süre zarfında merkezi yağlama kullanılan ve kullanılmayan iki ayrı kamyon filosu için 700.000 km/kamyon ortalaması ile bir araştırma yapılmıştır. 16-19 t kapasiteli kamyonlardan oluşan filonun 5 yıl boyunca her türlü servis ve bakım masrafları merkezi yağlama kullanan araçlarda kayda değer şekilde düşük olmuştur.

3- Normal olarak bir aracın yıllık el ile yağlanması süresinin 24 saat/yıl / kamyon olduğu kabul edilmiştir. Merkezi yağlama sistemlerinde 2 saat/yıl/kamyon kontrol ve yağ deposu doldurulması öngörülmüştür. Bu durumda Elle yağlama ile otomatik yağlama maliyetleri arasında 1:20 gibi bir oran olmuştur.

4- Otomatik merkezi yağlama sistemlerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte önemli miktarda yağlama maddesinin tasarrufu mümkün olmuştur. Takribi olarak kullanım miktarları şöyledir;
Elle yağlama (manuel)
Gres / yatak / yıl = 20 cm³
Gres / kamyon üzerinde 24 nokta = 480 cm³
Gres / yıl / kamyon = 12.5 kg
(Aylık 2 kez yağlama)
Otomatik
Gres / 24 noktalık çevrim = 7.2 cm³
Gres / gün 6 saat-çevrim-bir vardiya = 9.6 cm³
Gres / yıl = 2.4 kg
Yağın fiyatının yaklaşık olarak 5 €/kg olduğu varsayılırsa. Tasarruf = 12.5 kg - 2.4 kg x 5 € = 50.5 €/kamyon/yıl . Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken noktanın her yıl kamyon başına 10 kg gresin doğaya atılmayarak çevreye ve yeşilci harekete olan katkısıdır.

5- Merkezi yağlama sistemi ile donatılmış kamyonlar daha uzun aralıklarla servise girmekte ve genel olarak durma zamanları daha az olmakta, bu ise her yıl daha çok gelir elde etmelerini sağlamaktadır.

Ekonomik olarak kolaylıkla ölçülebilen faydalar, özetlenmiş bir şekilde yukarıda sunulmuştur. Ancak konuyla tanışan herkesin, bir miktar da tahmin ve varsayım gücünü zorlayarak, bu tür bir sistemin faydalarına bir çok yeni madde ekleyebileceği açıktır. Teknik ve gayri teknik olarak sınıflandırılan bu faydalardan bazıları şöyledir;

• Her türlü yol, hava ve teknik destek olumsuzluklarına rağmen tam zamanında yağlama yapılarak sürpriz arıza ve yolda kalmaların önemli ölçüde ortadan kaldırılması. Bu arada dikkat edilmesi gereken nüans şöyledir. Yatakların yağlanmaması veya eksik yağlanması neticesinde bozulmaları beklenen ve doğal sayılabilecek bir sonuçtur. Halbuki bakımı tam bir aracın mekanik, elektrik v.b. nedenlerden fonksiyonunu kaybetmesi veya yolda kalması, parçalardan birinde meydana gelen arızadan, yani beklenmedik bir durumdan dolayıdır.
• Arızalar önceden tahmin edilemeyeceğinden önlenemezler, ancak yağlama problemlerinden dolayı meydana gelen bozulmalar önlenebilir. Ayrıca fazla miktarda gres ile yağlanan ve dışarıya yağ taşmış olan yataklarda, çevredeki tozların üzerlerine yapışması ve yatağın içine nüfuz ederek aşındırması sonucu aşınma ve bozulmalar meydana gelmektedir. Hareketsiz bir yatak içine yağın düzgün olarak basılması çok zordur. Yağ birbiri üzerine statik olarak yüklenmiş parçaları itip aralarına girmeyecek ve bulduğu en kısa ve kolay yoldan dışarı atılacaktır. Halbuki hareket halindeki bir yatağa sık aralıklarla eklenecek az miktarda yağ mevcut yağ filmine kolaylıkla eklenecek ve görevini tamamlamadan dışarıya atılmış olmayacaktır. Dışarı atılan yağlar yatağa daha önce giren ve artık ısınarak incelmiş görevi bitmiş olan yağlardır. Çevreye hem % 80 oranında daha az yağ çıkmakta hem de doğada parçalanabilen yağlar biodegradable ömürlerinin son anına kadar kullanılmaktadırlar.
• Olayların ekonomik ve çevreye olan katkılarının yanı sıra insanların hayatlarını kolaylaştırıcı yönlerinin de incelenmesinde fayda vardır. Toplumda sıkça kullanılan otobüs, minibüs, kamyon v.b. araçlarda meydana gelebilecek arızalar bir çok kişinin işine mani olacak, eğer bu araçlar itfaiye aracı, ambulans, tehlikeli madde tankerleri v.b. işlerinde kullanılıyor ise belki insan hayatının söz konusu olduğu olaylara sebep olacaklardır.
• Tarım ve iş makinaları üzerinde merkezi yağlama bulunması sayesinde bu makinaların kilometrelerce yolu yağlama yaptırmak için gitmelerine gerek kalmayacak, tarım mahsulleri toplanamadıkları için bozulmayacaklardır.
• Yurt savunması göz önüne alındığında, askeri araçlarda merkezi yağlamanın önemi daha da artmaktadır. Aylarca arazide gezecek olan bir aracın bakımı, savaş şartlarında olduğu kadar barış zamanında da hem zor hem masraflı olmaktadır. Arıza yaparak kendinden beklenen görevi yerine getirmeyen askeri araçlar ülke savunmasına ciddi zararlar vermekte ve can kayıplarına neden olmaktadırlar.
• Denizcilik sektöründe de kullanılan merkezi yağlama sistemlerinin hem daha az atığın denize karışması hem de daha az makina ve aksam arızası yapması sonucu önemli faydaları mevcuttur.
• Merkezi yağlama sistemlerinin her geçen gün kullanım alanlarının artmasına rağmen, sadece mobil araçlardaki faydaları bile ekonomi ve çevre için çok ciddi boyutlardadır. Ulaşılması güç noktalardaki gresörlüklerin, tıkanmış gresörlüklerin, kirle kapanmış gresörlüklerin düzgün yağlanmaması, bazı gresörlüklerin yağlama sırasında unutulması v.b. gibi sebepler dünya üzerinde her yıl yüzbinlerce aracın muhtelif büyüklüklerde arızalar yapmasına, parçalarını daha çok çabuk aşındırmasına, bir çoğunun bu sebepler nedeniyle görev yapamaz duruma gelip bir çok işleri aksatmasına, işgücü kayıpları yaratmasına, kazalara sebebiyet verilmesine, tonlarca parçanın ve aracın atılmasına sebep olduğu, günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Araçlara düzgün bakım yapmamamızın faturasını doğal çevre de ciddi bir biçimde ödemektedir.
Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak burada önemli olan örneklemelerden ziyade sistemin ana fonksiyonlarının faydalarının ve hizmet verebileceği alanların çokluğudur.