KADEMELİ SİSTEMLER (PROGRESSIVE SYSTEMS)

Pompadan çıkan yağlayıcı, kademeli (progressive) dağıtıcılar yardımı ile yağlama noktalarına ulaştırılır. Progressive Sistemler “Kademeli Sistemler” olarak tanımlanır. Bunun nedeni ana dağıtıcı ve tali dağıtıcıların kullanılmasıdır. Kısaca progressive bir dağıtıcıdan çıkan hat, doğrudan yağlama noktasına bağlanabileceği gibi diğer bir progressive dağıtıcıya da bağlanabilir. Dağıtıcılar üzerinde opsiyonel olarak bir pim bulunabilir. Bu pim dağıtıcının çalışıp çalışmadığını görsel olarak takip etmek için kullanılır. İstendiği taktirde bu pime adapte edilecek bir yaklaşım sensörü ile dağıtıcı, elektriksel olarak da  kontrol edilebilmektedir.

Gresle yağlama yapılan yerlerde Tek Hatlı Sistemlere alternatif olarak kullanılmaktadır.

Kademeli sistemler; sıvı yağ, yarı akışkan gres ve 000-2 numara gresler için dizayn edilmiştir.

Bu sistemler küçük ve orta ölçekli ekipmanlar için tasarlanmıştır. Matbaalar, iş makinaları, beton santralleri, asfalt plentleri, kırıcılar, tarım makinaları, endüstriyel presler ve rüzgar türbinlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Kademeli sistemler ile 150 yağlama noktasına kadar tasarım yapılabilmektedir. Blok, segmentli ya da modüler olmak üzere 2 çıkıştan 20 çıkışa kadar dizayn edilebilen, 0,01 cc ile 6000 cc/dk arasında yağ verebilen dağıtıcılar mevcuttur. 300-350 bar’a kadar çıkabilen çalışma basıncı ile güvenilir yağlama sağlar. Kademeli sistem dağıtıcılarının en büyük özellikleri, herhangi bir çıkış herhangi bir nedenle tıkanırsa dağıtıcı kendini kitler ve çalışamaz hale gelir. Kısacası bu dağıtıcılarla ya bütün yataklarınız yağlanır (tesisatta kaçak yok ise) ya da hiç bir yatak yağlanamaz.

Ana hat olarak genellikle 10 mm çapında borular ve tali hat olarak ise 6 mm çapında borular kullanılmaktadır. 800 bar dayanımı olan yüksek basınç hortumları ile hareketli bölgeler güvenli bir şekilde yağlanabilmektedir.

kademeli+sistem

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.
Diğer sistemlere ulaşmak için buraya tıklayın.