KATI YAĞLAYICI MADDELER

kati+yaglayici+maddelerKatı yağlayıcılar yalnız başlarına veya sıvı yağlar veya greslerin içine karıştırılarak kullanılır. Bu son durumda katı yağlayıcılar katık rolünü oynamaktadır. Pratikte en çok kullanılan katı yağlayıcılar grafit veya molibden disülfittİr. Toz veya ince ve düzgün levhacıklar şeklinde kullanılan grafit; yüksek sıcaklıklarda (500 UC nin üstünde) yalnız başına; diğer hallerde yağ veya gres yağı ile bir süspansiyon oluşturacak şeklinde karıştırılarak kullanılmaktadır. Grafitin başlıca yağlama özelliği, madensel yüzeylerin üzerinde, kayma gerilmesi küçük ve kopma mukavemeti yüksek bir tabaka oluşturmasından ileri gelmektedir. Bu özellikler hava veya suyun bulunduğu ortamda ortaya çıkar. Hava ve suyun bulunmaması halinde, örneğin vakumda grafit, yağlama özelliği bir yana çok kuvvetli bir aşındırma elemanıdır. Molibden disülfit, madensel yüzeylerin üzerinde grafite benzer olarak bir tabaka oluşturur. Bu tabakanın oluşması hava veya suya bağlı değildir. Bu nedenle vakumda veya oda sıcaklığında molibden disülfit çok iyi bir yağlama özelliğine sahiptir. Grafit ve molibden disülfittin ısı stabiliteleri çok iyidir. Grafitin özgül ağırlığı daha küçük olduğundan sıvı ile grafitin karıştırılmasıyla elde edilen karışım, molibden disülfitinkinden daha stabildir. Yağlayıcı madde olarak kullanılan grafit ve bilhassa molibden disülfit çok temiz olmaları gerekir; aksi durumda yüzeyleri şiddetli bir şekilde aşındırırlar. Bazı durumlarda grafit ve molibden disülfit döküm sırasında metalik malzemeye karıştırılarak kullanılır.