KIRICILAR İÇİN MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ

SİSTEM İLE İLGİLİ TEKLİF ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Kırıcı için yağlama sistemiKırma-eleme tesisleri; maden sektöründe üretilen tüvenan malzemenin işlenmesi, inşaat sektöründe kırmataş üretimi (asfalt, beton, yol malzemesi vs.) için kullanılan elektro-mekanik tesislerdir. Taşocaklarından çıkarılan malzeme genellikle üç farklı kırma işlemine tabi tutulur. Primer, sekonder ve tersiyer olarak adlandırılan bu kırma sistemleri sonucunda malzeme nihai eleklerden geçirilerek istenilen boyutlarda sınıflandırılarak kırmataş (agrega) üretiminin son aşaması tamamlanmış olur.

Kırma-eleme tesisleri genel olarak; bunkerler, silolar, besleyiciler, kırıcılar, bantlı konveyörler, elekler ve yıkayıcılardan oluşmaktadır. Konkasör (kırıcı) tesisleri zor koşullar için üstün donanımlarla yapılandırılmaktadır. Yüksek kaliteli malzeme ve yüksek kapasiteli üretimler için primer çeneli ya da darbeli kırıcılar (birincil öncelikli kırıcı) ve sekonder darbeli kırıcılar (ikinci ince işlem kırıcıları) eklenmekte, gerektiği takdirde stok bunkerleri vs. eklenip tesislerin donanımları ve kapasiteleri büyütülmektedir.

Bir cevherin madenden çıkarılarak istenilen boyutlara getirilmesi sırasında görev alan bu ekipmanlar arasında en zor koşullarda çalışan makinalar kırıcılardır. Kırma işlemini gerçekleştiriken yataklara gelen yükler hem fazladır hem de dengesizdir. Ayrıca kırmadan dolayı kaynaklanan tozuma, yatakların çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle kırıcıların yataklarının düzenli olarak doğru bir şekilde yağlanmaları önem kazanmaktadır.

Tesisin çalışmasının sürekliliğini sağlayabilmek için, koruyucu bakımının eksiksiz olması gerekmektedir. Burada devreye en çok yağlama ihtiyacı olan yatakların merkezi olarak yağlanmasını sağlayan sistemler devreye girmektedir. Bu sistemler otomatik olabileceği gibi manuel de olabilmektedir. Ancak sistemin çalışabilirliğini etkin bir şekilde uzattığı için bu sistemlerin yatırım maliyetleri önemsenmemelidir.

Kırıcı için seçilecek 2kg rezervuar kapasiteli, kontrol sistemsiz bir gres pompası ile yağlayıcının dağıtımını gerçekleştirecek olan bir dağıtıcı istenilen yağlama sistemi için yeterli ve uygun olacaktır. Tesisin otomasyon sistemi ile pompa istenilen sürelerde çalıştırılabilecektir. Opsiyonel olarak dağıtıcı üzerine bağlanacak olan bir yaklaşım sensörü, sistemin yağsız çalışmasını engellemeye yardımcı olacaktır.

Birçok markanın bu tür tesisler için basit ve ekonomik çözümleri vardır. Örneğin SKF marka KFG ve KFA model pompalar ve VPBM model dağıtıcılar, Lincoln 203 model pompalar ve SSV model dağıtıcılar, Allfett marka ALL-10 model pompalar ve progresif dağıtıcılar bu sistemler için uygun çözümlerdir.