SIVI YAĞLARIN VE GRESLERİN ÖZELLİKLERİ

Yağlayıcı maddelerin özelliklerini, yağlama kabiliyetine ve fiziksel davranışlarına bağlı olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Yağlayıcı maddelerin yağlama özelliğini tayin eden faktörler viskozite ve yapışma kabiliyetidir. Fiziksel davranışlarına bağlı olan özellikler ise: katılaşma noktası, özgül ısı, oksidasyon, alevlenme noktası, damlama noktasıdır. Yağlama ve greslerin seçimi bu özelliklere göre yapılır. Özellikler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için üzerine tıklayın.

1. Viskozite
2. Yapışma Kabiliyeti
3. Katkılı (Aditifli) Yağlar
4. Yoğunluk
5. Özgül Isı
6. Alevlenme Noktası
7. Damlama (Akma) Noktası
8. Katılaşma Noktası