TRİBOLOJİ

Temasta olan ve birbirine göre izafi harekette bulunan iki elemanın temas yüzeyleri arasında sürtünme ve buna bağlı olarak aşınma, sıcaklık artışı ve enerji kayıpları meydana gelir. Bu olayların etkisini azaltmak için alınması gereken önlemlerin başında yağlama gelir. Sürtünme, aşınma, yağlama konularını ve bunlarla ilişkili olayları inceleyen bilim dalına triboloji denir.

rulman+arizalarinin+nedenleri

Dünya çapında yapılmış olan istatistiklere göre rulman arızalarının %50 sinden fazlasının nedeni yetersiz veya yanlış yağlamadan kaynaklanmaktadır. Sürtünme sonucunda meydana gelen enerji kayıpları çok yüksek meblağlarda harcamalara yol açar. Bu nedenle uygun bir yağlama ile sistemin verimi önemsiz bir oranda arttırılsa bile, tasarruf edilen paranın tutarı çok fazladır. Bunların yanı sıra, aşınmadan meydana gelen malzeme kayıpları ve makinaların onarımı için harcanan zaman göz önüne alınırsa, tribolojinin yani yağlamanın makine konstrüksiyonundaki önemi daha iyi anlaşılır.
Gresler ve özellikleri için buraya tıklayın.