YAĞLAYICILARIN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk: Genellikle sıcaklığa bağlı olan bir faktördür. Bu sebepten dolayı yağlayıcının yoğunluğu belirli bir sıcaklığa göre verilir. Alman standartlarında bu sıcaklık 20 °C’dir (buna karşılık gelen yoğunluk ρ20° ile ifade edilir). Amerikan standartlarında ise 60 F (15,6 °C)’dir. 20 °C sıcaklıkta madensel yağların yoğunluğu ortalama olarak  ρ20° ≈ 0,85-0,95 kg/dm3’dür; birçok durumda 0,9 kg/dm3 olarak kabul edilir (0,9 gr/cc, 0,9 gr/cm3, 0,9 kg/lt).

Özgül Isı: Makine sistemlerinde yağın bir soğutucu olarak görev yapması durumunda ısı özellikleri önem taşır. Bunlar arasında özellikle yağın özgül ısısı co en önemli olanıdır. Genellikle yağların özgül ısısı, yoğunluk ve sıcaklığa bağlıdır. Bu bakımdan ortalama bir değer olarak;

Co x ρ ≈ 17 x 105 Nm/m3 °C = 17 x 105 J/m3 °C

alınabilir.

Alevlenme Noktası: Standart bir kap içinde ısıtılan yağın üzerinde oluşan yağ buharı hava karışımının bir kızgın uçla teması halinde, parlamalar göstermeye başladığı sıcaklıktır. Esasen alevlenme noktası, yağların buharlaşma yeteneğini gösteren bir özelliktir. Bu sıcaklığın 30 °C ile 60 °C üstünde yağlar devamlı olarak yanmaya başlar ki, buna da yanma noktası denir. Alevlenme ya yanma noktaları, yüksek sıcaklıklarda (motor, türbin vb.) kullanılan yağlarda önem taşımaktadır.

Damlama (Akma) Noktası: Daha çok gresler için önem taşır. Damlama noktası standart bir kap içinde homojen olarak ısıtılan gresin kap altındaki bir delikten damlamaya başladığı sıcaklıktır.

Katılaşma Noktası: Yağların alçak sıcaklıklardaki davranışını gösteren katılaşma noktası, yağın akışkanlığını kaybettiği en düşük sıcaklıktır. Bu özellik soğutma makinalarının yağlamasında kullanılan yağlar için önem taşımaktadır.